1/2013. (II.13.) rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2/2013. (II. 13.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2011. (XII.28.) rendelet módosításáról

3/2013. (III. 28.) rendelet a Petneháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról

4/2013.(III.28.) rendelet a az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

5/2013.(IV.11.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjairól szóló 8/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2013.(III.28.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

7/2013. (III.28.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2011. (XII.28.) rendelet módosításáról

8/2013. (IV.17.) rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

9/2013. (V.24.) rendelet a Petneházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

10/2013. (VI.21.) rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról