11/2013.(IX.25.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjairól szóló 8/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2013. (IX.25.) rendelet a Képviselő-testület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.27.) rendelet módosításáról

13/2013. (IX.25.) rendelet az utcanevek használatának, valamint a házak számozásának rendjéről

14/2013. (IX.25.) rendelet a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2010. (III.01.) rendelet módosításáról

15/2013.(XI.29.) rendelet a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

16/2013. (XII.19.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről