PÁLYÁZAT - Összefogás a fejlődésért

EFOP.1.5.3-16-2017-00098


A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

kedvezményezettek neve:
konzorcium vezetője Nyírkarász Község Önkormányzata, a konzorciumi partnerek:
•    Petneháza Községi Önkormányzat
•    Nyírkércs Község Önkormányzata
•    Laskod Község Önkormányzata
•    Nyírtét Község Önkormányzata

A támogatás összege ÖSSZESEN AZ 5 TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓAN: 245 644 074 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2021.11.15.


A projekt tervezett időtartama: 41,5 hónap


Projekt tartalmának rövid bemutatása


5 önkormányzat konzorciumi együttműködésben elnyerte az EFOP-1.5.3-16-2017-00098 azonosítószámú humánerőforrások fejlesztése térségi szemléletben- Összefogás a fejlődésért című pályázatot. A konzorcium – a pozitív támogatói döntés értelmében 245 644 074– Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül. A támogatási szerződés 2018. június 1-jén lépett hatályba. A projekt során a konzorcium vezetője Nyírkarász Község Önkormányzata, a konzorciumi partnerek pedig:
•    Petneháza Községi Önkormányzat
•    Nyírkércs Község Önkormányzata
•    Laskod Község Önkormányzata
•    Nyírtét Község Önkormányzata

A projekt célja a társadalmi kirekesztődés csökkentése, mérséklése, továbbá a kistérség belső összefogásának erősítése. A projekt megvalósításával a humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, a közoktatásban résztvevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási esélyteremtése valósul meg. A projektben megvalósuló beavatkozások hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, továbbá a közszolgáltatásban dolgozó emberi erőforrás minőségének javításához.


Céljaink

A megvalósítás ideje alatt szem előtt tartjuk a helyi igényeket, szükségleteket, Céljaink a következők:
•    A problémákat helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva valósítjuk meg.
•    HH csoportok körében a munkanélküliség csökkentése, foglalkoztathatóság javítása, munkaerő-piaci helyzetük erősítése, melyet képzésekkel, programokkal érünk majd el. Kompetenciafejlesztés, csoportmunkában történő együttműködési kompetenciafejlesztés, valamint az önálló életvitelre nevelés valósul meg. Társadalmi felzárkóztatás elősegítése.
•    Önkéntesség terjesztése és képzések szervezése. Önkéntes pont létrehozása, képzések szervezése a célcsoport számára.
•    Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezés – Gyerekkuckót foglalkoztató pontot.
•    Fiatalok elvándorlásának megakadályozása, vidék megtartó képességének erősítése: (tanulmányok, képzések támogatása).
•    Egészségre nevelés, sport fontosságának közvetítése (egészségnap, sportnap, sportbörze)
•    Kultúrák közötti párbeszéd erősítése: a Cigány zene hagyományainak újjáélesztése
•    Közösségépítés, közösségfejlesztés: fiatalok és az idősebb korosztály segíti egymást, Ifjúsági klub, Szülő klub, Idősek klubja, helyi közösségi rendezvények
•    Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése. Ezt a projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot.