1/2014. (II.05.) rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2/2014.(II.05.) rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

3/2014.(II.05.) rendelet az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

4/2014.(II.05.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

5/2014.(II.05.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2014. (IV.17.) rendelet a Petneházai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről

7/2014. (IV. 17.) rendelet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

8/2014.(VIII.13.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2014. (X.22.) rendelet a Képviselőtestület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/2014.(XI.27.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2014.(II.05.) rendelet módosításáról