Eredményes közmeghallgatás

A korábbi éveknél élénkebb érdeklődés kísérte a közmeghallgatást, melyet a képviselő-testület az általános iskola tornatermében tartott. A mintegy 70-80 fős hallgatóságot előbb a települési rendezési tervet készítő cég képviselője tájékoztatta a terv jelentőségéről, illetve kérte a település lakosságát, hogy javaslataival támogassa ezt a munkát.
Ezt követően Gazdag Józsefné polgármester adott tájékoztatást az önkormányzat helyzetéről, a megoldandó problémákról és a legközelebbi tervekről.
A mintegy két és félórás rendezvényen számos kérdés, észrevétel és javaslat hangzott el a kifejezetten aktív közönség részéről. A legtöbben a megnövekedett kamionforgalom miatt panaszkodtak.
Egyöntetű volt a vélemény, hogy a falu fejlődése közös érdek és eredményeket csak összefogással érhetünk el.
Pető István felvételei.

1
1

2
2